Akut

I det akuta skedet av ett trauma mot ansikte/tänder så bör man först och främst utesluta behovet av att uppsöka en akutmottagning. Har man varit avsvimmad ska man alltid uppsöka ett sjukhus.

Tänderna är tåliga men kan frakturera och behöver då lagas. Det kan även i efterhand tillkomma komplikationer efter ett trauma. Därför är det viktigt att uppsöka en tandvårdsklinik för att få tänderna och käklederna undersökta efter ett trauma. Skadan ska alltid anmälas till patientens egna försäkringsbolag. Vi hjälper dig med pappersarbetet om det behövs.

Ibland kan man tappa plomber, bli svullen eller få värk. Då bör man givetvis söka tandvård. Vi hjälper dig oavsett problem och går tillsammans igenom behandlingen innan vi påbörjar den. Kostnadsförslag ges alltid.

Vid akuta besvär när kliniken är stängd så vänder ni er till jourtandläkare på tfn nr:
Helg  0771-16 01 70
Vardagar  042-15 60 60